Обсъдиха проекта на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище

Обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище се проведе на 28 март в Сесийна зала на Община Панагюрище. Нормативният акт е разработен от ресор „Хуманитарни дейности“.

DSC01883

Обсъждането откри заместник-кметът Галина Матанова. Тя сподели няколко ключови, добри практики, прилагани в община Панагюрище, които надграждат законодателните инициативи, като допълнителните педагогически услуги в детските градини, пропорционалното разпределение на децата от етническите малцинства в паралелките във всички училища в град  Панагюрище, проектът „Образование за всички”,  финансиран от „Асарел–Медет” АД, осигуряващ помагала, учебници и стипендии за отличен успех за всички деца от домакинства, попадащи под линията на бедност, проектът „Звезден клас” за материално и морално стимулиране на деца с изявени дарби и специалното общинско отличие „Златен ключ” за ученици, които завършват средното си образование с отличен успех, дуалното обучение в ПГИТМТ.

DSC01847

В презентацията си заместник кметът Матанова подчерта, че проектът на Наредбата е пореден подход за насърчаване иновативността, новаторството и активността на младите хора и повишаване на социалната им ангажираност за развитие на родния край. Тя представи разработената Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище.

DSC01870

Проектът на документа определя условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Панагюрище за финансово подпомагане на младежки дейности, инициативи, изложени в проектни предложения.

Целите, които се поставят с разработения проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта са:

– Формиране на общинска политика за трайна интерактивна връзка и диалогичен информационен поток от и към младите хора в общината;

– Създаване на ясни и точни параметри за публично и справедливо финансиране при разпределянето на обществени средства от общинския бюджет – функция „Образование“, дейност  „Други дейности за младежта“ за подпомагане на младежки проекти в община Панагюрище;

– Насърчаване на младежкото доброволчество, като най-силно разпознатата страна от младежката политика в общината,  като активна възможност за личностно развитие, мобилност, учене, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание;

– Подпомагане на личностното, общественото и кариерното развитие на младите хора;

– Подкрепа на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младите хора за приобщаването им към ценностите на обществото;

– Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора в община Панагюрище чрез форми за култура, изкуство и неформално обучение.

Средствата за прилагането на Наредбата са от бюджета на Община Панагюрище за 2017 година, функция „Образование“, дейност „Други дейности за младежта“.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта са:

– Партньорство и сътрудничество с младежки структури и организации на територията на община Панагюрище;

– По-голяма активност на младите хора за предложения на проекти за финансиране на техните дейности и реализиране на идеи;

– По-голяма ангажираност на младите хора за развитието на община Панагюрище;

– Реализация на младите хора в родния край.

DSC01851

„Това е изключително навременна и полезна инициатива”, каза председателят на постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт” към ОбС – Панагюрище Георги Георгиев, като подчерта, че изразява общото мнение на комисията, запознала се подробно с документа.”Големият проблем на малките населени места като Панагюрище е именно  задържането на младите хора. Той може да бъде решен по два начина, единият от тях е възможността за професионална реализация, другият социалната реализация. Нашият град има добра икономика, което е предпоставка за оставането на младежите тук. Хубавото на тази Наредба е , че тя дава възможност и за социалната им реализация, предоставя възможност за изява на младите хора”, каза в заключение Георгиев.

Всички присъстващи на общественото обсъждане, подкрепиха проекта на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище. Предстои гласуването на документа от Общински съвет – Панагюрище на предстоящата в четвъртък сесия на местния парламент.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn