Обсъждат количеството и цената на дървесината, която ще се ползва от общинските горски територии

Общински съвет-Панагюрище да вземе решение през 2016 година от общинските горски територии да бъде маркирана и ползвана дървесина, съгласно приетия горскостопански план /2012-2022 г./, дърва за горене и строителна дървесина-3 435 куб.м., в това число иглолистна дървесина 725 куб.м. Това предложение е постъпило в местния парламент от кмета на общината Никола Белишки. Размерът на минималната първоначална цена за продажба на стояща дървесина на корен за юридически лица за 1 плътен куб. м. да е както следва:
-строителна дървесина- не по-малко от цените посочени в постановление номер 41 от 22.02.2013 г. на Министерски съвет, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите по закона за горите и Закона за държавните такси;
– дърва за горене за 1 плътен куб. м. –  не по-малко от 46 лв. без ДДС.
Физически лица /местно население/, които имат право да ползват стояща дървесина на корен за лична употреба, без право на продажба, ще заплаща за 1 пространствен куб. м. с ДДС както следва:
-иглолистни дърва – 6,00 лева
-широколистни дърва от твърда дървесина-17,00 лева
-широколистни дърва от мека дървесина /акация, топола/-12,00 лева
-пънове-3,00 лева.
Количеството иглолистна дървесина, което местното население може да ползва за 2017 г. е 20 куб.м. пространствени, а широколистна – 150 куб.м. пространствени. Предложението на кмета ще бъде разгледано от постоянна комисия „Екология, туризъм, селско и горско стопанство“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn