Обсъждат читалищните доклади за изминалата година

Обсъждане на доклади за читалищната дейност през 2020 година е предвидено за днес, 19 април, на заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт при Общински съвет-Панагюрище. Ресорната комисия  се е запознала както с докладите за дейността на читалищата в община Панагюрище, така и с годишните финансови отчети за изразходванит от бюджета средства през изминалата година.

В бюджета на Община Панагюрище за 2021 година  по дейност „Читалища“ са заложени 352 100 лева, като 287 100 лева е размерът на държавното финансиране, 65 000 лева – дофинансирането. В община Панагюрище се финансират 9 читалища, по определени с решение на Министерски съвет стандарти за 25 субсидирани бройки за 2021 година. Стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през тази година е в размер на 11 484 лева, като същият е завишен с 10% спрямо предходната 2020 година. Разпределението на средствата между читалищата на територията на община Панагюрище е в съответствие с разпоредбите на чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища. Разчетените за дофинансиране целеви средства са за разработени и защитени проекти определяни на конкурсен принцип.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn