Обществена поръчка за ремонт на сгради общинска собственост

Община Панагюрище публикува публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на сгради общинска собственост“. Две са обособените позиции в обхвата на поръчката. Едната от тях е за частична подмяна дограма на пенсионерски клуб в село Левски, а другата  за частичен ремонт на покрив и помещение на кметството в село Оборище.  Прогнозната стойност на поръчката е 4 667 лева. Срокът за получаване на офертите е до 10 декември 2015 година, които ще бъдат отворени в 10:30 часа на 11 декември 2015 година в приемната зала на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn