Обществените поръчки по електронен път за по-голяма прозрачност

Процедурата по възлагането и реализираното на обществените поръчки ще бъде изцяло в електронен вид. Това предвижда новият закон, който получи одобрение от кабинета. С новите предложения се въвежда електронна система, която според изискванията на Европейския съюз трябва да бъде готова не по-късно от 18 октомври 2018 г.
Прилагането на закона е обвързано и с въвеждането на изцяло нов набор от приложими образци, които се очаква Европейската комисия да приеме с нарочен регламент и електронен модул за използването им, който ще бъде предоставен от Агенцията по обществени поръчки.
Целта е да се намали корупцията и да се наложи по-голяма прозрачност. Съществена новост е допускането част от цялата поръчка (не повече от 20 на сто от нея) да бъде извадена от общата прогнозна стойност на процедурата, когато възложителят сметне това за целесъобразно.
Възложителите на поръчките ще могат да наемат независими експерти, с помощта на които да направят проучвания на пазара и естеството на дейностите, които възнамеряват да възложат.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn