Общината стимулира местни творци

До 20 ноември 2015г. е срокът, в който творци от Панагюрище могат да кандидатстват за финансиране на произведения на изкуствата. Финансирането от Община Панагюрище е по проектПанагюрищедуховност и творчество в едно„. Условията са:
Да кандидатстват за финансиране местни творциродени или живеещи в община Панагюрище.
Творбите да са значими за Панагюрския край, да са част от миналото, настоящето и бъдещето на Панагюрище, както и да са свързани с неговата история, бит и култура.
Може да кандидатстват физически или юридически лица.

– Едно физическо лице или организация не може да кандидатства с повече от един проект.

  • Общинска администрация получава 20% от стойността на творбите (брой книги), които ще бъдат предназначени за подаръци и награди.
  • Желателно е всяка представена книга да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.

Заявления за кандидатстване и подробна информация за проекта са достъпни на сайта на Община Панагюрище. Одобрените проекти ще бъдат публикувани на сайта на Община Панагюрище до 18.12.2015 година.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn