Общината ще застрахова имоти – частна общинска собственост. Вижте кои са те

Общинските съветници в Панагюрище със свое решение на редовната сесия на местния парламент от 30 юли гласуваха кои имоти- частна общинска собственост, ще бъдат застраховани, включително срещу природни бедствия и земетресения за срок от 1 година.

Решението бе взето на основание чл.21,ал,1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, според който Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователни рискове по чл. 9, ал. 1 от същия закон.

Имотите, които община Панагюрище ще застрахова са:

 1. Общинската част от Градски Универсален Магазин /ГУМ/. Представляваща масивна сграда за търговска дейност, пл.“20 април“15

 2. Спортна зала и прилежащите към нея сгради, ул.“Кръстьо Гешанов“ 9

 3. Апартамент, находящ се в гр. Панагюрище на адрес ул.“Стоян Трендафилов“, бл.2, ап.2, с площ 67 кв.м.

 4. Апартамент, находящ се в гр. Панагюрище на адрес ул.“Стоян Трендафилов“, бл.2, ап.3, с площ 69 кв.м.

 5. Апартамент, находящ се в гр. Панагюрище на адрес ул.“Кръстьо Гешанов“ 12, ап.5, с площ 63 кв.м.

 6. Апартамент, находящ се в гр. Панагюрище на адрес ул.“Иван Кузмов“, бл.2, ап.8, с площ 65 кв.м.

 7. Апартамент, находящ се в гр. Панагюрище на адрес ул.“Незабравка“, бл.2, ап.28, с площ 63 кв.м.

 8. Апартамент, находящ се в гр. Панагюрище на адрес ул.“Делчо Спасов“, бл.17, ап.15, с площ 66 кв.м.

 9. Панагюрски детски лагер“ на с. Панагюрски колонии, ведно с построените в имота 9 броя сгради.

 10. Училище, находящо се в общински имот УПИ I – „ за училище“ в кв.25 по плана на с.Баня

 11. Сградата на „Здравна служба-Елшица“, построена в общински имот УПИ I – „за здравна служба, аптека и поща“ в кв.33 по плана на с. Елшица.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn