Общината ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред ПУДООС

По повод предявено желание от страна на Общинска администрация-Панагюрище, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ е отправило искане за включване на проект: Безвъзмездна финансова помощ за изпълнени дейности по проект: „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”, подобект: ВиК мрежа – строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище”, подобект: „ВиК мрежа – строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна на мрежа на гр. Панагюрище“ в списъка с предложения за финансиране на екологични проекти със средства от трансфера, предоставен на  ПУДООС от Държавен бюджет 2017 година. Стойността на заявената безвъзмездна  помощ от  ПУДООС е в размер на 1 288 155,98 лева с ДДС и се отнася за нефинансираните от ОПОС 2007-2013 г. участъци на  ВиК мрежа по договор за строително-монтажни работи. В тази връзка кметът на Община Панагюрище Никола Белишки е отправил предложение към местния парламент да вземе решение за кандидатстване пред ПУДООС.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn