Община Панагюрище благоустроява улици с 4,5 млн.лева

Проектът „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ на стойност 4 489  009, 48 лева е насочен към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на град Панагюрище в неговите различни аспекти: привлекателна градска инфраструктура, подобрени екологични условия.
Обектите на интервенция в проекта са дванадесет улици в град Панагюрище:
– улица „Райна Княгиня“;
– улица „Стоил Финджеков“;
– улица „Искрьо Мачев“;
– улица „Орчо Войвода“;
– улица „Петър Горанов“;
– улица „Делчо Уливеров“;
– улица „Георги Бенковски“;
– булевард „Пятигорск“;
– улица „Цар Освободител“;
– улица „Макгахан“;
– улица „Георги Бозаджиев“;
– улица „Петко Мачев“.
Предстои стартиране на строително-монтажните работи, включващи реконструкция на тротоари и улично платно, пътна маркировка и вертикална сигнализация, реконструкция на зелени площи със засаждане на подходяща растителност, изграждане на поливна система и оформяне на кътове за отдих.
Изпълнението на проекта ще допринесе за обновяването на част от градската среда в публичната и социалната зона на въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, модернизиране на обществените пространства и създаване на привлекателна градска среда. Така ще се гарантира по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и ще се създадат предпоставки за ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Продължава подобряването на общинската инфраструктура и със средства от Бюджет‘2017 на Община Панагюрище като е увеличен обема на дейностите по поддръжка и ремонт на общинската пътна мрежа.

Благоустроени са улица „Ягода“ и ул. „Георги Коджабашев“ в град Панагюрище. Приключи подмяната на водопровода на улица „Петко Белоконски“ и улица „Манчо Гугов“.

Предстои благоустрояване на още седем улици в град Панагюрище:

– улица „Оборище“;

– улица „Нистор Ружеков“;

– улица „Райко Даскалов“;

– улица „Таска Панайотова“;

– улица „Манчо Гугов“;

– улица „Петко Белоконски“;

– улица „Васил Левски“.

С цел подобряване привлекателността на средата и превръщането й в приятно място за живеене, Община Панагюрище продължава благоустрояването и по населените места на територията на общината.
В село Панагюрски колонии приключи полагането на пътна настилка на улица „Вергил Димов“ и предстои благоустрояване на улица „Атанас Захариев“.
Стартира вторият етап по подмяна на водопровода и благоустрояване на улица „Димитър Благоев“ и улица „Тодор Каблешков“ в село Попинци.
В село Баня започна благоустрояването на улица „Иван Недеков“ и предстои благоустрояване на улица „Съби Гочев“.
Стартира благоустрояване и на улиците „Делчо Уливеров“ и „Никола Барбалов“ в село Поибрене.
Ремонтни дейности /пътни работи/ ще стартират и на улица „Христоско Ендаров“ в село Бъта.
В село Левски ще бъде подменен водопровода по улици „Никола Антонов“ и „Пено Колчаков“.
В село Оборище ще бъде благоустроен централния площад.
Продължава основният ремонт и на общински път Панагюрски колонии – местността Манзул.
През последните пет години Община Панагюрище провежда последователна и целенасочена политика за подобряване на общинската инфраструктура и на икономиката в общината.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn