Община Панагюрище въвежда електронна система за прием в първи клас

Община Панагюрище въвежда електронен прием на учениците в първи клас, който влиза в сила за учебната 2019/2020 година. Целта е, с използването на съвременните технологии, да бъдат улеснени и по-добре информирани родителите и да бъде създадена по-ефективна организация на приема на децата в първи клас на територията на град Панагюрище.

В началото на месец май предстои обучение от страна на доставчика на услугата, което ще бъде насочено към представители от Общинска администрация и от местните училища.

Новата система е съобразена с изкисванията на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на ресорното министерство. Продуктът е изграден от Публичен сайт за родители, Модул за училището и Модул Община.

Внедряването на програмния продукт „Електронен прием в първи клас” ще осигури:

– Прозрачност на приема;

– Единна база данни на децата, позволяваща извеждането на подробни и навременни регламентирани справки по приемите и осигуряващи възможност за своевременни качествени управленски решения.

– Нова електронна услуга към гражданите на общината: Регистрация/редакция на заявление онлайн през Интернет или на място в училище; Профил на родителя на сайта за прием с възможност за проследяване процеса на регистрация и класиране;

– Уеднаквяване процеса на приема във всички училища на общината;

– По-добра информираност на гражданите чрез изграждане на публичен сайт за прием;

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn