Община Панагюрище дава възможност за становища и предложения относно такса битови отпадъци за 2022 г.

В законоустановения срок от 30 дни, Община Панагюрище предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища за проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и транспортиране, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2022 г. и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2022 година., на e-mail: obstina@abv.bg или на адрес Център за административно обслужване, пл. „20-ти април” № 13, гр. Панагюрище.

file icon pdf Приложение 1.1.

file icon pdf Приложение 1.2.

file icon pdf Приложение 2.

file icon pdf Доклад за ПЛАН-СМЕТКА 2022 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn