Община Панагюрище допълва проектното си предложение по Наредба №12 с рехабилитация на улични платна в Левски и Баня

Още два обекта да бъдат включени в проектното предложение, с което Община Панагюрище ще кандидатства по Наредба №12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2. от Програмата за развитие на селските райони  – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, даваща възможност за обновяване на населените места. На заседание на 18 август местният парламент даде съгласието си за кандидатстване на Община Панагюрище по горепосочената мярка с един обект  – реконструкция на улица „Спас Карабойчев“ в село Попинци, а новото допълнено предложение, което предстои да гласува, е за „Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с.Попинци, с.Левски и с.Баня“.  Предстои Общински съвет да одобри допълненото проектно предложение, което предвижда рехабилитация на улично платно и изграждане на тротоари на улица „Георги Петков” в село Левски и същите дейности на улица „Стоян Каролеев” в село Баня.

За да кандидатства за финансиране, Община Панагюрище трябва да представи решение на местния парламент, че дейностите, включени в проектите съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Панагюрище 2014-2020г. Приемът на заявления е в периода 2 септември-3 октомври 2016 година. Във връзка с кандидатстване по същата Наредба, в края на август Община Панагюрище обяви инвестиционно предложение и за ремонт на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1912“ в село Оборище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn