Община Панагюрище е в първата десетка по нива на работната заплата за 2020 г.

„За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели. Водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор“, заявиха от Института за пазарна икономика. Днес те представиха своя ежегоден анализ за регионалното развитие, наречен „265 истории за икономика“. Проучването на ИПИ се базира на данните от националната статистика за средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната. Това включва както наетите в частния, така и в обществения сектор.
Класацията показва, че община Панагюрище отново е в първата десетка по нива на работната заплата през 2020 г., а най-високата средна брутна месечна заплата в България е отчетена в една от най-малките общини с голям работодател – Челопеч (2628 лв.). На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2336 лв.), следвана от Пирдоп (1936 лв.) и Раднево (1913 лв.). Столична община е на 5-а позиция (1913 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1830 лв.), Девня (1745 лв.), Елин Пелин (1638 лв.), Панагюрище (1528 лв.) и Божурище (1540 лв.).
Положителните процеси преди пандемията водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2016-2020 г. Средната заплата на наетите лица в 182 общини в страната бележи ръст между 40% и 60% за пет години. Начело отново са малки общини, като в топ 3 влизат общините Крумовград и Брезник, където средната заплата нараства съответно с 88% и 83% за периода 2016 – 2020 г. Последното е провокирано от инвестициите в добивната индустрия и ефекта при доставчиците и свързаните дейности, по-конкретно в сферата на строителството. Големите общини – София, Пловдив и Варна, също бележат добър ръст – в рамките на 40-45%, принос за което има и динамиката в дигиталната сфера.
Въпреки негативните икономически ефекти от пандемията през 2020 г., в почти всички общини в страната се отбелязва ръст на средната работна заплата. В седем общини заплатите на наетите намаляват през 2020 г., като спадове има например в Своге (-3% спрямо 2019 г.) и Лъки (-9%). Въпреки това, редица малки общини отбелязват значителен ръст на заплащането на фона на общото забавяне, в това число вече споменатите Брезник (38%) и Крумовград (20%). В Столична община повишението е с 9%, а от водещите икономически центрове най-добре се представя Велико Търново, с 14% ръст в годината на пандемията.
Всички карти могат да се разгледат на страницата на инициативата – http://www.265obshtini.bg/
Oborishte.bg
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn