Община Панагюрище е с положителен механичен прираст през изминалата година

В област Пазарджик има положителен механичен прираст през 2020 година-плюс 4.8 ‰. През 2020 г. заселилите се в област Пазарджик са с 1 918 повече в сравнение с 2019 година, като достигат 5 596 души /47.6% (2 663) са мъже и 52.4% (2 933) са жени/. През 2020 г. от общините в областта четири имат отрицателен  механичен прираст – общините Батак, Сърница, Пазарджик и Пещера. Останалите осем общини, сред които е и община Панагюрище, са с положителен механичен прираст. В двадесет и четири области в страната има положителен механичен прираст през 2020 година. Най-голям механичен прираст има в областите София (63.0‰), Перник (26.6‰), Кърджали (23.2‰). С намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите София (столица) (-11.9‰), Сливен (-2.2‰), Смолян (-1.7‰) и Велико Търново (-0.1‰).
През 2020 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 197 242 лица.
Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за ново местоживеене област Пловдив – 21 320. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Пловдив са София (столица) – 7.7%, Пазарджик – 4.0% и Смолян – 3.7%.
През 2020 г. в преселванията между населените места в област Пазарджик участват 2 248 души. През 2020 г. 70 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Пазарджик в чужбина. Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2020 г. 714 лица са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в област Пазарджик.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn