Община Панагюрище заема водещо място в страната по осигуряване на добър достъп на населението до лекари

Броят на лекарите по отношение на населението е силен показател за качеството на здравеопазването.  Данните за разпределението на лекарите в общините и достъпността им, измерена чрез броя население на един лекар, за периода между 2017 и 2019 г., показват, че община Панагюрище заема водещо място в страната по този показател, заемайки второ място през 2019 година. Темата е на фокус и в „265 истории за икономиката“, инициатива на Института за пазарна икономика/ИПИ/ за разпространение, визуализация и анализ на общински данни.  Индикаторите за достъпа до здравни услуги излязоха на преден план в контекста на здравната криза, като те подчертават значителните неравенства между отделните населени места, анализират експертите от ИПИ.

През 2019 г. най-добър достъп до лекари има в Плевен – един лекар (тук се взема общият им брой, без разделения на общопрактикуващи и специалисти) на всеки 97 души от населението на общината, благодарение на медицинския университет в нея, а след нея е Панагюрище със 110 души на един лекар. Вследствие на концентрацията на болниците във водещите икономически центрове при тях има и голяма концентрация на лекари. В Пловдив на всеки лекар има по 121 души, във Варна – по 155, а в столицата броят им е 195. В 11 общини в страната през 2019 г. няма лекари. В много други достъпът е много труден. В 124 общини на всеки лекар се падат под 1000 души. През последните години, отчасти и заради негативните демографски тенденции, в повечето общини индикаторът се подобрява, като през 2019 г. в 177 от тях броят на населението на един лекар намалява или се запазва непроменен спрямо предишната година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn