Община Панагюрище закупи нов многофункционален метачен автомобил

Община Панагюрище продължава да следва целенасочено политиката за изграждане и поддържане на един по-красив облик на околната среда. Дейностите по нейното изпълнение се извършват от общинското предприятие „Чистота“, с възложена задача – непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги по почистване и поддръжка на средата, благоустрояване и реконструкция на зелени площи – създаване на нови зони с декоративна растителност и надграждане на съществуващите площи с нови елементи, поддръжка на чистотата на териториите за обществено ползване, екологосъобразно управление на отадъците, генерирани на територията на община Панагюрище.

ОП „Чистота“ от днес разполага с нов вид специализирана почистваща техника – многофункционален метачен автомобил „Citymaster 650“ на фирма „HAKO“. Специализираната техника е с много добри технически параметри, изключително маневрена и икономична.

Машината е оборудвана с четки,  оросителна система, смукателна тръба за листа от двете й страни и бункер с вместимост от 500 литра за събиране на отпадъците. Към машината е закупен и допълнителен инвентар – гребло за сняг.

Това е поредна крачка в стремежа за поддържане на чиста и приветлива градска среда.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn