Община Панагюрище изрази съгласие язовир „Поленака” да бъде отдаден на Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея”

В Общински съвет-Панагюрище е постъпило предложение от кмета на общината Никола Белишки за възлагане управлението на рибни ресурси в язовир „Поленака” на Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея”, село Бъта за осъществяване на общественополезна дейност.

Имотът е  публична общинска собственост, намиращ се в землището на с. Бъта. Предложението на Белишки е язовирът да бъде даден на Сдружението за стопанисване за срок от 5 години, като то се задължава да поддържа и разнообразява рибните запаси, да подпомага естественото възпроизводство на видовете риби и да осъществява охраната на язовира. Кметът се задължава да сключи договор със Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея”, село Бъта, в който да бъдат регламентирани правата и отговорностите на двете страни. Предстои предложението да бъде гласувано в зала.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn