Община Панагюрище иска да закупи недвижим имот в село Баня, с цел създаване на музейна сбирка

В общински съвет-Панагюрище е постъпило предложение от местната администрация да бъде взето решение за придобиване на собственост върху недвижим имот, находящ се в административната сграда на Кметство с. Баня, с цел създаването на музейна сбирка. Помещенията са с обща площ от 182 кв. м. и са собственост на „Уникредит Булбанк“ АД.

Необходимо е местният парламент да даде съгласие Община Панагюрище да придобие собствеността върху недвижимия имот, като подаде заявление за участие в търг с неприсъствено тайно наддаване, организиран от „Уникредит Булбанк“ АД при първоначална тръжна цена от 22 000 лева без ДДС. Разходите по изпълнение на сделката ще бъдат за сметка на общината.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn