Община Панагюрище иска да повиши размера на помощта за новородени и осиновени деца

Проект на наредба, която регламентира реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане и осиновяване на дете разработи Община Панагюрище. „Основната причина да изготвим този нормативен документ е предложението за повишаване размера на помощта, с която се подпомагат родителите при осигуряване на първоначалните нужди на детето и се насърчават семействата да имат повече от едно дете. Това предложение е поредна стъпка към търсене на още по-значителна подкрепа за повишаване качеството на живот на жителите на община Панагюрище чрез оказване на подкрепа на семейството за създаване на условия, благоприятстващи развитието на децата“, се казва в доклада с мотиви и предварителна оценка на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете, подписан от заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ в общината Галина Матанова. В доклада се припомня, че през 2018 година Общината увеличава размера на еднократната помощ за новородените деца.  Същата подкрепа за първи път през 2018 година се определя  и за осиновяване на деца, без значение на възрастта им, за да бъде политиката ни още по-хуманна и насърчаваща отглеждането и възпитанието на децата.  От 2018 година еднократната помощ за първо родено/осиновено дете е в размер на 700 лева, 500 лева за второ и трето родено/осиновено дете и 1 300 лева за родени/осиновени близнаци.

През последните години се наблюдава намаляване на броя на родените деца в общината, което се очертава и като трайна тенденция. 

По данни на ЕСГРАОН – Община Панагюрище общият брой родени деца и броят на родените деца изглежда така:

Подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на политиките в Община Панагюрище.
Тези цели са заложени във всички стратегически документи, разработени от ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Панагюрище, е подчертано в доклада.

Целите, които си поставя Община Панагюрище  с предложения проект на са актуализиране на общинската нормативна база; провеждане на по-активна социална политика по отношение подобряване на демографската характеристика в община Панагюрище; насърчаване раждаемостта и пълното осиновяване на деца; стимулиране семействата да останат да живеят и работят в община
Панагюрище; осигуряване на законосъобразно, целесъобразно, ефикасно и ефективно разходване на средствата.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на email: obstina@abv.bg или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, в срок до 11.08.2020 година, включително.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn