Продължава набирането на документи за настаняване в общинско жилище в София на студентки

На 9 септември изтича срокът за подаване на заявления за кандидатстване за настаняване в общинско жилище (апартамент), намиращ се в гр.София, район „Триадица”, за учебната 2016 – 2017 год. По волята на дарителя на апартамента – Роза Тодорова Багрянова, в жилището се настаняват само момичета, които са студентки, записани в редовна форма на обучение.  Документи се подават в Център за административно обслужване в Общинска администрация-Панагюрище.

Документи за кандидатстване:

  1. Молба-декларация (образец)
  2. Документ (уверение), удостоверяващ обучение във висше учебно заведение за учебната 2016-2017 год.
  3. Документи удостоверяващи брутните доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане както и получаваните пенсии, обезщетения по Кодекса за социално осигуряване, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират всички брутни доходи на семейството, получени през 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.
При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
Срок за настаняване в общинското жилище – за учебната 2016 – 2017 год.
След изтичане на крайния срок за подаване на заявленията, комисия назначена от кмета на Община Панагюрище ще класира кандидатите в срок до 15.09.2016 год.
За информация стая №305 в сградата на Общинска администрация – Панагюрище, или на телефон 0357/600-54.

Молба-декларация може да изтеглите от сайта на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn