Община Панагюрище набира екипи за Летен лагер на село Панагюрски колонии

Община Панагюрище стартира набирането на екипи за Летен лагер на село Панагюрски колонии. За длъжност „Началник-лагер“може да кандидатства всеки педагогически специалист.

Желаещите следва в срок до 14 юни 2019 г. да представят  в Община Панагюрище, отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“, стая №216,

 • Мотивирано предложение;
 • Екип;
 • Календар на дейностите;
 • План-сметка.

Началникът сам избира и предлага екип, който се състои до трима ръководители на отряди и лекар / медицинско лице.

Изборът за началник-лагер за отделните лагерни смени ще бъде обявен до 20 юни 2019 година.

Тази година ще има 4 (четири) лагерни смени:

 • І-ва смяна – до 50 деца

от 01 юли до 10 юли /включително/,

извозване –  11 юли, след закуска.

 • ІІ-ра смяна – до 50 деца

от 15 юли до 24 юли /включително/,

извозване  –  25 юли след закуска.

 • ІІІ-та смяна – до 50 деца

от 29 юли до 07 август /включително/,

извозване –  08 август, след закуска.

 • ІV-та смяна – до 50 деца

от 12 август до 21 август /включително/,

извозване – 22 август, след закуска.

Програмата на лагерните смени ще бъде запълнена с динамични игри, забавления, спорт, творчески дейности и обучение в развитие на човешки ценности. Летният лагер на Панагюрски колонии е част от Общинската програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела“. Като основни приоритети в нея са заложени:

 • Изграждане на работеща общност от организации, застъпващи се за детското благосъстояние.

 

 • Осмисляне на свободното време на децата и учениците в община Панагюрище чрез реализиране на форми на работа и ангажирането им в реализацията на проекти в различни области на науката, изкуствата, спорта, туризма.

 

 • Създаване на възможност за разгръщане на техния творчески потенциал чрез разнообразни по форма и съдържание дейности.

 

 • Насърчаване на заетостта по интереси във времето, свободно за учебни занимания през лятната ваканция.

 

 • Възпитаване у децата и учениците на сръчност, трудолюбие и емпатия.

 

 

Oborishte.bg

 

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn