Община Панагюрище набира проекти за младежки дейности

На 12-ти юни стартира Конкурсна сесия 2017 за младежки дейности в Община Панагюрище. Проектите за младежки дейности са свързани с осъществяването на общинската политика за младежта и средствата за тяхното изпълнение се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства за съответната година. Община Панагюрище ще финансира проекти, осъществени с активното участие на младежи, на конкурсен принцип по следните приоритети:

 1. Решаване на конкретни социални въпроси
 2. Повишаване гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права
 3. Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция
 4. Насърчаване на доброволческата дейност
 5. Междукултурно и междуетническо сътрудничество
 6. Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики
 7. Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите
 8. Насърчаване на здравословния начин на живот
 9. Екология
 10. Туризъм
 11. Спорт

Организациите и неформалните групи могат да участват в сесията с един проект, по всеки приоритет на стойност до 3 000 лева. Проектните предложения се подават в Център за административно обслужване – гр. Панагюрище, пл.”20 април” № 13, Община Панагюрище до 17:30 часа на 12.07.2017 година.

Указания за изготвянето на проектите, както и необходимите за кандидатстване документи са публикувани на електронната страницата на Община Панагюрище, раздел „Младежки дейности“ – „Младежки проекти 2017“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn