Община Панагюрище ни кани на обсъждане на Инвестиционната програма

Обществено обсъждане на Инвестиционната програма и по-конкретно на подбора на приоритетните проекти във връзка с обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ ще се проведе на 17 август от 16:30 часа в „Сесийна зала“ на Общинска администрация.

Община Панагюрище е конкретен бенефициент с общ индикативен размер на средствата 14 963 364,92лв.

Инвестиционната програма представлява средносрочен документ за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Програмата ще  включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез договори за безвъзмездна финансова помощ и списък с индикативни резервни проекти с общ размер на финансовия ресурс  до 50% от общия индикативен размер на средствата.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn