Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Началник на отдел в община“

Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Териториално и селищно устройство“ – 1 щатна бройка  в Общинска администрация Панагюрище. Кандидатите трябва да имат висше образование, минимална образователнo – квалификационна степен – „бакалавър“; професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия Изисква се професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III (трети) младши. Сред изискванията към кандидатите са управленска компетентност, ориентация към резултати, комуникативна компетентност,  работа в екип, фокус към клиента, професионална компетентност, дигитална компетентност.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез тест и интервю.  Пълният текст на обявлението, в това число всички необходими документи, място, начин и срок за кандидастване, са публикувани в сайта на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn