Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Началник отдел в община“

Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Началник отдел в община“ – отдел „Социални дейности и здравеопазване“. Кандидатите трябва да имат висше образование, минимална образователнo-квалификационна степен – бакалавър, както и да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши.

Сред изискванията за кандидатите са още – управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност. Сред допълнителните умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите, са областта на висше образование да е „Социални, стопански и правни науки“; познаването на нормативните актове в областта на социалната политика и здравеопазването; способността кандидатът да взема решения, съобразно политиката на Общината; етичност; лоялност; отговорност; коректност. Опитът в разработването и управлението на проекти, владеенето на английски и руски език и компютърните умения са други допълнителни изисквания, посочени в обявата.
Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез писмена разработка от допуснатите кандидати по управленска и социална тематика, свързана с конкретните задължения на длъжността и интервю.

Целият текст на обявата може да видите тук.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn