Община Панагюрище обяви обществена поръчка за поддържане на уличното осветление  

Община Панагюрище обяви обществената поръчка за текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище. Обхватът на обществената поръчка  включва изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление на мрежите и съоръженията за улично осветление  в гр. Панагюрище и населените места в община Панагюрище. Прогнозната стойност на поръчката без ДДС е 150 000 лева. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 3 декември, като офертите ще бъдат отворени на следващия ден.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn