Община Панагюрище обяви обществена поръчка за зимното поддържане на пътната мрежа

Община Панагюрище обяви обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Панагюрище за оперативен сезон 2015/2016 година”. Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лева.  Офертите ще бъдат приемани в срок до 17:00 часа на 10.11.2015г. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е от 01.11.2015г. до 31.03.2016г.
Кандидатите за участие в обществената поръчка следва да удостоверят собствеността на техниката, предвидена за изпълнението на видовете работи, както и график за осъществяване на услугата.
Отварянето и разглеждането на постъпилите оферти за участие в процедурата ще започне в 10:00 часа на 11.11.2015г. в Заседателната зала на Община Панагюрище. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn