Община Панагюрище обяви обществена поръчка за ремонт и поддържане на пътната мрежа

Община Панагюрище обяви обществена поръчка за текущ ремонт по поддържане на улици и общинската пътна мрежа в Община Панагюрище. Поръчката обхваща текущ ремонт по поддържане и полагане на хоризонтална маркировка на улиците в Панагюрище, в кметствата от общината и общинската пътна мрежа. Прогнозната стойност на обявената обществена поръчка е 428 333, 33 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 12 месеца от сключване на договора за изпълнение. Оферти ще се приемат до 15 март 2016 година и ще бъдат отворени на 16 март 2016 година.

Основните дейности включени в предмета на поръчката са изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфатова смес с дебелина до 4 см и от 4 до 6 см;  доставка и полагане на плътен асфатобетон; доставка и полагане на неплътен асфатобетон; тротоарни и паважни настилки; хоризонтални маркировки и др.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn