Община Панагюрище обяви обществена поръчка за обекти по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”

Община Панагюрище обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище”. Прогнозната стойност е 4 414 534 лева без ДДС. Обществената поръчка включва две обособени позиции: „Проектиране и строителство във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детските градини „Първи юни”, „Райна Княгиня”- централна сграда и филиал, „Пролет” и „Звънче” и „Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи  към ОУ „20 април”, СУ „Нешо Бончев” и ОУ „Проф. Марин Дринов”. Срокът за получаване на офертите или на заявленията за участие е 13февруари 2017.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn