Община Панагюрище обяви обществена поръчка за поддържане на уличното осветление

Община Панагюрище обяви обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на община Панагюрище”.

Целите на настоящата обществена поръчка е да се избере изпълнител за:

  • Текущи ремонти на мрежите и съоръженията на уличното осветление на територията на община Панагюрище;
  • Осигуряване на комфорт на жизнената среда на територията на община Панагюрище;
  • Осигуряване на безопасно движение на МПС и пешеходци през тъмната част на денонощието;
  • Осигуряване максимална осветеност на града и населените места от община Панагюрище, адекватно на очакванията и потребностите на населението в зависимост от осигурения финансов ресурс;
  • Намаляване на разходите за улично осветление при подобряване на осветеността, чрез енергоспестяващи осветители и повишаване енергийната ефективност.

 

Общата прогнозна стойност на обявената поръчка е 150 000 лева без ДДС. С избрания изпълнител се сключва договор за 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на сумата по чл. 2, ал.1 от договора. Срокът за получаване на офертите е 8 ноември 2018 година в Общинска администрация – Панагюрище, офертите ще бъдат отворени на следващия ден 9 ноември 2018 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn