Община Панагюрище обяви обществена поръчка за“Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на втори достъп до кв. Драгулин, гр.Панагюрище и авторски надзор”

Община Панагюрище обяви обществена поръчка с предмет “Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на втори достъп до кв. Драгулин, гр.Панагюрище и авторски надзор”. Обектът представлява Общински обект от първостепенно значение съгласно §5, т.73 от Закона за устройство на територията. Целта на проекта е изграждане на обходна пътна връзка на квартал Драгулин с югоизточната част на града и обратно, с необходимата носимоспособност, устойчивост и трайност на пътя и съоръженията към него, и се осигурят по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари. Общата прогнозна стойност на обявената поръчка е 22 500 лв., без ДДС.

Срокът за получаване на офертите е 2 ноември 2018 година в Общинска администрация – Панагюрище, офертите ще бъдат отворени на 5 ноември 2018 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn