Община Панагюрище обяви подбор за длъжността „Тонтехник“ в мероприятие „Театър Дом-паметник“

ОБЩИНА  – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА подбор за свободно работно място за назначаване на работник на трудов договор на длъжност „Тонтехник“ в мероприятие „Театър Дом-паметник“

І. Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование – средно образование;
  2. Професионален опит – опитът в извършването на сходна дейност свързана с работа и познаване на озвучителна техника е предимство;
  3. Допълнителни изисквания: отговорност, умения за работа в екип, организаторски и технически умения.
  4. Информация за длъжността: Озвучава вътрешни и външни продукции, организирани от община Панагюрище и от други културни и образователни институции. Работи и отговаря за техническата изправност на озвучителната техника и апаратура.

 

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

  1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/ ;
  2. Автобиография (европейски формат);
  3. Оригинал и копия от документи за придобита образователна степен;
  4. Оригинал и копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  5. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.

 

ІII. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 11 януари 2019 г. /включително/ – 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn