Община Панагюрище организира церемония „Първа копка“ и пресконференция по проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради

Община Панагюрище организира официална церемония за стартиране на проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради. Началото на строително-монтажните дейности ще бъде даден на 7 април 2021 г. от 10.00 часа на откритото пространство на ул. „Георги Бенковски“ №96 със символична „Първа копка“ и разливане на шампанско.

Изпълнението на дейностите се осъществява по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“. Той е одобрен по процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В церемонията по „Първа копка“ ще участват Никола Белишки, Кмет на община Панагюрище, членове на екипа по проекта, общински съветници, местни институции и организации, граждани, представители на печатни и електронни медии, фирми-изпълнители на строителните дейности, строителен надзор и др.

След церемонията ще се проведе и встъпителна пресконференция по проекта, на която ще бъдат представени основните цели, планираните дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта, сроковете за изпълнение, размерът на финансовата помощ и др.

Пресконференцията ще се проведе в Камерна зала на Театър Дом-паметник на ул. „Петър Карапетров” №1 от 11.30 ч.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn