Община Панагюрище откри процедура за концесията на езерото и паркинга

Община Панагюрище откри процедура за предоставяне на концесия за изкуственото езеро в градския парк и паркинга на ул. „Кръстьо Гешанов“. Решението за концесия бе взето от Общински съвет-Панагюрище през февруари. И двата обекта са  публична общинска собственост.

Изкуственото езеро е с обща площ от 4 700 кв.м., а заедно с прилежащата му територия площта е 6 200 кв.м. Откритият паркинг, който е в съседство с многофункционалната зала „Арена Асарел” е с площ от 4 109 кв.м. и включва 130 паркоместа.

Документацията за участие в откритата процедура, проектът на концесионен договор, решението за откриване на процедурата и обявлението в Държавен вестник и Националния концесионен регистър са публикувани на интернет страницата на Община Панагюрище. Документацията за участие в процедурата ще се приемат в Център за услуги и информация на гражданите  на Община Панагюрище до 5 май 2016 г., а срокът за получаване на оферти е до 9 май 2016 г. Офертите ще бъдат отворени на следващия ден – 10 май.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn