Община Панагюрище отново е в редиците на финансово най-стабилните общини в страната

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2020 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване. Комплексният анализ дава информация за показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за второто тримесечие на 2020 г. Сред общините с най-добри параметри на тези показатели са: Челопеч, Девня, Столична община, Златарица, Божурище, Панагюрище, Ямбол, Пловдив, Варна. Община Панагюрище е без просрочени задължения по бюджета от планираните разходи за 2020 година. Панагюрище е изрядна и по отношение на сметките, отчетени в група „Сметки за средства от Европейски съюз“.

Съответно, с най-негативни тенденции по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност за първото шестмесечие на 2020 г., като се изключат общините, които са със съгласувани планове за финансово оздравяване,
и/или са определени като общини с финансово затруднение въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините, се очертават следните общини: Доспат, Белово, Костенец, Балчик, Мизия, Стамболийски, Рудозем, Борован, Георги, Дамяново, Първомай.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn