Община Панагюрище очаква 739 950 лева от разпореждане с общинска собственост

739 950 лева е размерът на прогнозните приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти  – общинска собственост, които се очакват да постъпят в хазната на Община Панагюрище през тази година. Това показват цифрите от Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2017 година, която беше приета от Общински съвет в края на януари т.г. Програмата съдържа и прогноза за необходимите разходи, описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия. Цялата Програма е публикувана в новия брой на вестник „ОБОРИЩЕ”.

vestnikНа страниците на панагюрския вестник ще прочетете за всичко по-интересно, случило се в общината през последните дни, както и в аванс за предстоящи събития.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn