Община Панагюрище подлага на обществено обсъждане новите проекти за наредби в областта на образованието

Общественото обсъждане на двата нови нормативни акта в областта на образованието, които разработи Община Панагюрище,  ще се проведе на 19 август от 16:00 часа в Сесийната зала на местната администрация. Всички заинтересовани страни могат да направят своите предложения и становища по разработените проекти на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на e-mail: obstina@abv.bg или на хартиен носител в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище, съобщават от администрацията. Проектите на двете Наредби са публикувани на интернет страницата на Община Панагюрище в раздел Община Панагюрище/Проекти на нормативни актове.

Разработването на наредбите е във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година. Систематизиране на информацията за общинските детски градини и центрове за личностно развитие на територията на община Панагюрище, достъпност и публичност са целите, които се поставят с предложения проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище.

От местната администрация уточняват и очакваните резултати от прилагането на наредбата, а именно – да бъдат определени единни условия за ред и вписване на общинските детски градини и центрове за личностно развитие в регистъра, а също така да бъде подобрена информираността на заинтересованите страни относно броя и видовете общински и образователни институции на територията на община Панагюрище.

Целите, които се поставят с разработения проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище, са:

-Откритост и съгласуваност при осъществяване на механизма за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини;

– Популяризиране възможностите за избор на детска градина и допълнителни форми на организация;

– Публичност при реализиране на приема и преместване на децата през цялата учебна година, при наличие на свободни места;

– Предвидимост и стабилност в изпълнението на общинските политики в образованието;

– Създаване на условия за разширяване на предлаганите педагогически услуги и повишаване на тяхното качество.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn