Община Панагюрище предлага да се дадат на концесия езерото и паркинга при „Арена Асарел“

Да бъде открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуствено езеро – публична общинска собственост, находящо се в парка на гр. Панагюрище , ул. „Кръстьо Гешанов”, и по осигуряване на места за паркиране чрез експлоатация на открит паркинг – публична общинска собственост, находящ се в на гр. Панагюрище , ул.“Кръстьо Гешанов”. Това предложение отправя кметът на община Панагюрище Никола Белишки в доклад до председателя на Общински съвет Христо Калоянов.
През 2015 година изкуственото езеро, находящо се в парка на гр. Панагюрище, беше разширено и реновирано като част от общия проект за преустройство на градския парк. В близост до парка Общината изгради и придоби в собственост открит паркинг, който може да се използва за паркиране преди всичко по време на спортни и други мероприятия в спортна зала „Арена Асарел”. Двата обекта изискват поддържане и управление и съответно ангажиране на финансов и човешки ресурс.В контекста на липсата на свободни финансови ресурси в общинския бюджет в администрацията на Общината бе обсъдена възможността да се привлече частен инвеститор в поддържането и развитието на тези два обекта. Концесията е правна форма, която позволява да се привлече частен инвеститор в стопанисването на обектите – публична общинска собственост”, пише в доклада си градоначалникът.
Предложението е придружено от обосновка на концесията, концесионни анализи – правен, финансово – икономически, екологичен и технически, решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, проект на концесионен договор и документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия, изготвени от „Евролекс България” ООД , утвърден партньор на Община Панагюрище в концесионните практики.

От изготвения финансов анализ се налага заключението, че проектът е малко печеливш от финансова и икономическа гледна точка. Икономическата ефективност на проекта се дължи преди всичко на платения паркинг. В настоящия проект инвестициите се откупуват през предпоследната година от прогнозния 35-годишен период. Поради тази причина консултантът предлага концесионерът да бъде освободен от задължението за концесионни плащания, а концесията да бъде предоставена за срок от 35 години.
Още по темата – следващата седмица на страниците на вестник „Оборище“.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn