Община Панагюрище предлага родителите на 5 и 6-годишните деца да не заплащат такса за детска градина

Родителите на 5 и 6-годишните деца, обхванати в задължителна предучилищна подготовка, да бъдат напълно освободени от такси за ползване на детски градини на територията на община Панагюрище. Това предложение отправя заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище Галина Матанова в доклада с мотиви и предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище. „Приоритет е за нас всяко панагюрско дете, всеки ученик, всеки млад човек,  със своите потребности и възможности, учителите като най-важният ресурс за развитие на системата.  Подкрепяме семейството като важен партньор  за утвърждаване на панагюрската образователна система“, посочва в мотивите зам.-кметът на община Панагюрище. Освен с визията на Община Панагюрище за повече подкрепа на родителите и задържане на младите хора в родния край, предложението е обосновано и с изменение на Закона за предучилищното и училищното образование.
В проектобюджета на Община Панагюрище са планирани 70 000 хиляди приходи през 2021 година от такси за ползване на детски градини, което е със 60 000 лева по-малко от предходната година именно заради планираното освобождаване от заплащане на такси за предучилищния етап. Държавното финансиране покрива част от издръжката на децата в детските градини за дейностите по храненето, а останалата част ще е за сметка на общинския бюджет.

По данни на информационната система на МОН през учебната 2020/2021 година в община Панагюрище в предучилищна задължителна подготовка са обхванати 309 деца в детски градини и 17 деца в полудневна подготвителна група в училище. Таксата при 100% месечна посещаемост за тях е 35 лева в град Панагюрище и 20 лева в селата от общината. Не заплащат такси родителите на децата, посещаващи подготвителни групи в училищата.
Всички заинтересовани страни могат да направят предложения и изразят становища  по проекта до 22 март.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn