Община Панагюрище привежда в изпълнение противоепидемични мерки, въведени със Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.

Община Панагюрище привежда в изпълнение следните противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-143/13.03.2020 на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев:

Считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:

1.Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2.Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно- пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.

3.През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.

4.Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Община Панагюрище призовава жителите на общината към спокойствие и проява на социално отговорно поведение по отношение на собственото си здраве и здравето на околните.

Общинска администрация напомня за възможностите, които предоставят алтернативни канали за заявяването на услуги и получаване на издадени документи, чрез лицензиран пощенски оператор и по електронен път.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn