Община Панагюрище като привлекателен туристически център

Отчетът за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Панагюрище през 2015 година и Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2016 година приеха общинските съветници на заседанието си в края на месец април. Преди да бъдат гласувани в зала двата документа бяха презентирани от заместник-кмета Галина Матанова.

„Отчетът има основна цел да бъде дадена публичност и да бъдат популяризирани реализираните дейности от Плана за действие към Програмата за развитие на туризма в община Панагюрище през 2015 година“, каза заместник-кметът Матанова и подчерта, че  основна роля през последните години относно проследяване на развитието на туризма трябва да играе Консултативният съвет за развитие на туризма, който е помощен орган към кмета на община Панагюрище. За 2015 година той има проведени 4 електронни заседания, на които е обсъждал отчета, внесен от Общинска администрация, обсъждал е внесени предложения за различни по вид и брой проекти, които да бъдат включени през периода в Програмата за развитие на туризма в община Панагюрище. Запознал се и със Стратегия за развитие на туризма за следващия петгодишен период, която се разработва и до месец ще бъде представена на вниманието на Общински съвет за одобрение.

Визията, която ще бъде преследвана е: „Община Панагюрище – привлекателен туристически център с интегриран, конкурентоспособен туристически продукт, базиран на устойчиво развитие преди всичко на културно – познавателния туризъм, фестивален, спортен, конгресен – делови туризъм , ваканционен, винен, ловен, еко и селски туризъм“. „Програмата е една добра базова платформа за координирани съвместни действия на всички страни, които желаят да бъдат активни в посока развитие на туризма и туристическия потенциал на община Панагюрище”, подчерта Матанова. Заложените средства за изпълнение на Програмата за развитие на туризма за 2016 година са 19 000 лева, които са само базова рамка, тъй като голяма част от културните събития се изпълняват от културния календар, други от собствени приходи на заявителите, а за останалите е записано, че ще продължи да се търси финансиране.

Дали Общината предвижда кандидатстване с проекти по мярка „Опазване на културното и историческо наследство” на Програмата за развитие на селските райони,  попита общинската съветничка от групата на Реформаторски блок Веселина Зумпалова-Ралчева, като визира „Красен” и „Душков пчелин”. „Не пропускаме всяка проектна възможност”, отговори заместник- кметът Матанова.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn