Община Панагюрище публикува протокол за разпределение на пасищата и ливадите

Специално свикана комисия определи броя животински единици по подадените от животновъдите заявления и прецени необходимите площи от мери, ливади и пасища от общинския поземлен фонд по населените места в община Панагюрище. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите животновъди, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни животни и в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища и ливади, но не повече от 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица за имоти от осма до десета категория.

Протоколът за разпределението е качен в сайта на Община Панагюрище, разлепен е на информационното табло в Общинска администрация и в кметствата по населени места.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn