Община Панагюрище се нарежда на девето място в страната по високи заплати. Основната част от жителите на общината работят в преработващата промишленост

Това, което отличава община Панагюрище, е, че заплатите са по-високи от средната за страната и много над средното за област Пазарджик и това е факт, който се наблюдава от години, коментира старши икономистът от ИПИ Петър Ганев по време на семинара за журналисти в Панагюрище, организиран от „Асарел Медет”АД. По данни от 2016 г. средната брутна работна заплата в Панагюрище е 1172 лв. спрямо 948 лв. за страната (24% повече) и с 61% над нивото в областта (727 лв.). Последните данни за 2017 г. показват, че средната заплата в общината вече достига 1285 лв., с което Панагюрище се нарежда на девето място в страната.

През последните години значително се увеличава и заетостта в общината. Делът на местното население на 15-64 години, което е наето по трудово или служебно правоотношение достига 54% и за пръв път надхвърля средните нива на страната,което е с 15 пункта повече от средното за областта. „Силната индустрия води до по-високи заплати и това се отразява на цялата среда“, каза Ганев. В община Панагюрище живее 9% от населението на област Пазарджик. В същото време в общината работят 12% от наетите лица и получават 19% от целия доход от заплати в областта.

Основната част от жителите на общината работят в преработващата промишленост (43%), а в добива са заети 12%. Само в „Асарел-Медет“АД работят 1200 души, 240 от които инженери, като числото не включва заетите в дъщерните дружества на компанията.

С усвоените над 83 млн.лв европейски средства по оперативните програми, общината се нарежда се нарежда сред първенците в страната спрямо населението.Около 42% от всички европейски средства, които са усвоени в областта, са в община Панагюрище.

„Асарел-Медет“ АД играе ключова роля за това в общината да има значително повече инвестиции от средното за страната. При нива от около 2200 лв. годишни инвестиции средно на човек в страната и малко над 1000 лв. в област Пазарджик, показателят за община Панагюрище е около 4000 лв. Това показва икономическият и социален профил на общината, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ) по поръчка на добивната компания . Особено рязък е скокът през 2015 г., когато е направена пълна реконструкция и преоборудване на болницата „Уни Хоспитал“ като публично-частно партньорство между компанията и община Панагюрище. Инвестицията в проекта е над 120 млн. лв.

Като малка община (под 23 хил. жители по данни за 2017 г.) Панагюрище не остава незасегната от демографските проблеми и както в цялата страна, там също се наблюдава естествен спад, който е резултат от застаряващо население.

В същото време обаче механичният спад, който отчита колко хора се заселват и колко се изселват от дадено населено място и който е основната причина за обезлюдяването на някои райони, в Панагюрище значително се забавя последните години, коментира старши икономистът от ИПИ Петър Ганев.

Тенденцията е особено видима след 2015 г., когато беше модернизирана болницата „Уни Хоспитал“. Данните за механичното движение на хората по възрастови групи показват интересна тенденция, а именно, че през 2017 г. в Панагюрище са се заселили повече семейства с малки деца, отколкото са го напуснали.

Напоследък има и друга положителна промяна. Традиционно Панагюрище губи хора, които отиват в Пловдив, Пазарджик и София, както и в чужбина. И докато отливът на хора към Пловдив се запазва, за последните три години движението към Пазарджик вече е нулево, а по отношение на столицата през 2017 г. Панагюрище е „спечелило“ хора – повече са дошли от София в Панагюрище, отколкото обратното, каза Ганев.

Повече от една трета от учениците в общината казват, че след 10 години ще живеят в Панагюрище. Интересното е, че 30% от младежите искат да започнат собствен бизнес, което по думите на Ганев показва високи предприемачески нагласи сред младите. Други близо 30% пък искат да работят в сферата на индустрията, след като завършат.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn