Община Панагюрище се присъединява към Националната асоциация на доброволците 

Участие на Община Панагюрище в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”. За това дадоха съгласието си общинските съветници в Панагюрище на заседанието на местния парламент през февруари. Националната асоциация на доброволците в Република България“ /НАДРБ/ е създадена през 2014 г. Сдружението обединява доброволни формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, регистрирани към общините, както и физически и юридически лица – спортни клубове, социални групи и други. Основните му дейности са свързани с оказване на методическа помощ на доброволните формирования, създаване на организация, подпомагане на координацията и дефиниране на отговорностите при провеждане на обучения и акции по защитата на населението, повишаване на възможностите, опитът и квалификацията на доброволците чрез поддържане на системни контакти с професионалните части на Единната спасителна система от съответните служби на Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването, участие в тренировъчни занятия и учения, включително в международни срещи, учения, симпозиуми, състезания и други инициативи в областта на превенцията и защитата на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.

 Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn