Община Панагюрище се свързва към националната газопреносна мрежа

На свое заседание, провело се на 9 септември 2019 г., Общинският съвет в Панагюрище гласува предварително съгласие на „Булгартрансгаз” ЕАД за преминаване на проектно трасе на газопровод  и съпътстващите го технологични съоръжения през общински поземлени имоти.

Съществен ефект от газификацията на общините е повишаване на сигурността и качеството на  енергоснабдяването, като по този начин ще се избегне необходимостта от осигуряване на запаси от твърдо гориво.

Проектът е изготвен съгласно Заповед № РД-02-15-54/02.06.2017 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на разработка на ПУП. С решение на Министерски съвет №312 от 10.05.2018 г. обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” е определен за национален обект и за обект с национално значение, с обхват землищата на селата Баня, Бъта и град Панагюрище.

Проектът е в процедура на обявяване на заинтересуваните страни в Държавен вестник.

Осигуряването на природен газ и до местната индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в региона, като ползите от реализирането на проектите са свързани основно с намаляване на разходите за енергия, повишаване на енергийната ефективност и с качеството на живот.

Замяната на твърдите горива с природен газ ще доведе до намаляване на емисиите на вредни вещества и ще допринесе за опазване на околната среда.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn