Община Панагюрище стартира прием на документи за длъжностите: „Социален работник“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Рехабилитатор“

Община Панагюрище в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250, процедура BG05M9OP001 – 2. „Независим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 09.06.2016 г.  стартира приемане на документи за следните длъжности: „Социален работник“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Рехабилитатор“. Изискванията за заемане на длъжностите ще намерите на интернет страницата на община Панагюрище –  www.panagyurishte.org.

Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в периода от 09.06.2016 г. до 16.06.2016 г. включително, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09:00 до 17:00 часа. Заявления за кандидатстване може да се получат на място, както и в Общинска администрация-гр. Панагюрище.

Подборът на кандидатите ще премине през два етапа.
Първи етап включва разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  със обявените изисквания за съответната длъжност.
Втори етап е интервю с допуснатите кандидати.
За справка и информация: тел. 0885885431 – Петя Терзийска, ръководител проект; 0884310740 – Атанаска Мечева, счетоводител проект; 0887688770 – Соня Скачкова , координатор проект

 

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn