Община Панагюрище стартира процедура за финансиране на местни творци по проект „Панагюрище – духовност и творчество в едно“

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВА

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВАТА НА МЕСТНИ ТВОРЦИ ЗА 2024 ГОДИНА

ПАНАГЮРИЩЕ – ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО

І. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Творци, родени или с адресна регистрация в община Панагюрище.

2. Културни институти, неправителствени организации и творчески сдружения, регистрирани на територията на община Панагюрище.

3. Финансират се проекти, свързани със:

  • Създаване, съхраняване и разпространение на научни изследвания, документални издания, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на общината и художествена литература.

  • Възстановки, спектакли и други, свързани със значими събития, включени и в културния календар на Община Панагюрище.

4. Културните организации и творци могат да кандидатстват в една сесия с един проект.

ІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

1. Оценяването на проектите се осъществява от външна експертна комисия, която се определя от ПК „Образование, култура, младежки дейности и спорт” към Общински съвет – Панагюрище.

2. Критерии за оценяване на проектите:

  • За научна, изследователска и краеведска литература – значимост на темата за историческата памет на града и населените места в общината, историческа и фактологическа достоверност.

  • Оригиналност на проекта, свързан с историята, културата и традициите на община Панагюрище.

  • Висока художествена стойност на представените произведения.

  • Качество и обществена значимост на културния продукт.

  • Съответствие с характеристиката на културната среда на общината.

  • Реалистичен бюджет.

3. Рецензията за одобрените проекти от експертната комисия се представя на ПК „Образование, култура, младежки дейности и спорт” към Общински съвет–Панагюрище, която определя средствата за финансова подкрепа на всеки одобрен проект.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Формуляр за кандидатстване се получава от Центъра за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище или от интернет страницата на Общината: www.panagyurishte.org.

2. Декларация, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

3. Завършен, готов за печат ръкопис на хартиен носител в 2 екземпляра.

4. Анотация на произведението.

5. Оферта от издателство или план–сметка от автора.

6. Творческа биография на кандидата.

ІV. СРОК ЗА УЧАСТИЕ

1. Срокът за представяне на проектите e до 11 юли 2024 година.

2. Срокът за обявяване на одобрените проекти на интернет страницата на Община Панагюрище е до 12 август 2024 година.

3. Проектите се подават в Община Панагюрище в Центъра за административно обслужване /партер/ или по пощата на адрес: град Панагюрище, п.к. 4500, пл. „20-ти април” №13, ст. 307.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА КНИГИ

1. Община Панагюрище получава 20% от тиража на книгите, които ще бъдат предназначени за рекламна дейност и награди.

2. За отпечатването на книги е препоръчително да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.

За контакти и информация: тел.: 0357/ 60078

Формуляр за кандидатстване 2024

3-Deklaracia_saglasie_GDPR

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn