Община Панагюрище стартира търгове за продажба и отдаване под наем

Община Панагюрище стартира търгове за продажба и за отдаване под наем на имоти. Единият от тях ще е търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ гора в земеделски земи – частна общинска собственост в землището на село Баня. Началната тръжна цена за продажба на имота от 6.685 дка е в размер на 148 638.00 лева. Търг с явно наддаване ще се проведе за продажба на поземлен имот – нива, трета категория, с площ 6823 кв. м. – частна общинска собственост, в местност Под града, с началната тръжна цена за продажба в размер на 54 610.00 лева.
Общината обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терен с площ от 35 кв.м. в с. Оборище за разполагане на преместваемо съоръжение  за аптека. Началната годишна наемна цена, определена по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, е 570 лв.
Наематели ще се търсят и за общински терен с площ от 10 кв.м., намиращ се в Панагюрски колонии, за разполагане на преместваемо съоръжение /павилион/ за извършване на услуги, с начална годишна наемна цена от 300 лв.
На търг с явно наддаване ще се отдадат още лекарски кабинет в сградата на Здравна служба в село Поибрене за осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ с годишна наемна цена от 648 лв. Масивен магазин с площ 30 кв.м. в село Елшица при начална годишна наемна цена от 900 лв.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем ще има за няколко общински обекти: част от помещение с площ 2 кв.м. за монтиране на банкомат на западната фасада до официалния вход на сградата на Община Панагюрище с начална годишна наемна цена 1008 лв., както и за част от покривното пространство на сградата на Театър Дом-паметник за разполагане на електронно-съобщителни съоръжения на мобилен оператор при начална годишна наемна цена 12 060 лв.

Повече подробности за търговете ще намерите в новия брой на вестник „Оборище“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn