Община Панагюрище сформира Общински ученически парламент

Община Панагюрище се стреми да реализира единна и последователна младежка политика, основаваща се на многосекторния подход и преди всичко на активния диалог с младите хора на местно ниво.

С цел създаване на подкрепяща среда за пълноценно личностно и обществено развитие на младите хора, в съответствие с техните потребности и интереси, мобилизиране потенциала на младите хора и задълбочаване активния диалог с училищната общност, Община Панагюрище сформира Общински ученически парламент, съобщиха от местната администрация.

В състава на Общинския ученически парламент влизат 21 ученици от ОУ „Проф. Марин Дринов“, ОУ „Двайсти април“, СУ „Нешо Бончев“ и Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм. Общинският ученически парламент ще функционира към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище с директор Недялка Наплатанова и ще бъде ръководен от Иванка Тодева.

На 17 ноември 2017 година, в сесийната зала на Община Панагюрище от 16:00 часа, ще се състои официалната церемония по учредяване на първия Общински ученически парламент.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn