Община Панагюрище с активна политика за закрила и подкрепа на децата

 

Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в община Панагюрище за 2019г. и Програма за закрила на детето за 2020г. бяха приети от Общински съвет – Панагюрище на последното редовно заседание през април.

В отчета са представени обобщени данни от участвалите в процеса заинтересовани страни за реализираните дейности по закрила на детето на общинско ниво във всички основни области – образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности и социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност. Резултатите от мерките и дейностите, отразени в него са доказателство за положените усилия и стремеж на Община Панагюрище да оказва подкрепа на децата и семействата, с желание да направи живота им по-добър, да спомогне за развитие на възможностите в насърчаваща среда, която гарантира техните права и благосъстояние.

ТЕМАТА ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦИТЕ НА ПЕЧАТНОТО НИ ИЗДАНИЕ -ВЕСТНИК „ОБОРИЩЕ“ В СРЯДА!

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn